Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng tháng Thanh niên 2018, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và khởi động hoạt động gây quỹ cho chiến dịch “Khuôn viên an toàn – Nói không với quấy rối tình dục, tấn công tình dục trong trường học”, trong 2 ngày 24 và 25/3/2018 vừa qua, Đoàn trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức “Ngày hội Thanh niên 2018” với nhiều hoạt động phong phú, nổi bật.

Website chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

Đăng ký nhận tin