Việc tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo một trong những hoạt động có ý nghĩa, qua đó bổ sung cập nhật kiến thức cho đoàn viên thanh niên, khơi gợi lòng yêu nước của thế hệ trẻ, giúp các đoàn viên nhận thức đúng về vai trò của biển đảo, chủ quyền Tổ quốc. Với ý nghĩa nhân to lớn như vậy, chiều 3/3/2018, Đoàn trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức buổi truyền thông về chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Hội trường lớn.

Website chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

Đăng ký nhận tin