Thực hiện kế hoạch số 13 KH/ĐTN – TNNT, ngày 9 tháng 02 năm 2018 về việc tổ chức Tháng thanh niên năm 2018, sáng ngày 03/03/2018, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy nhà trường, Đoàn trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lễ ra quân tháng Thanh niên 2018 tại hội trường A2.

Website chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

Đăng ký nhận tin