90 cao diem

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Tây Bắc HOT

13 01 2021 Giàng Tụa
8 lượt xem

Từ ngày 12-14/12/2020 tại Hội trường A2, đã diễn ra lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 234 cán bộ đoàn là giảng viên, sinh viên đang giảng dạy và học tập tại các Liên chi đoàn, chi đoàn và đội ngũ Tuyên truyền viên.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư đảng uỷ nêu rõ: lớp học nhằm giúp cho cán bộ Đoàn nắm được những nội dung cơ bản của các chuyên đề lý luận chính trị; củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin thắng lợi vào công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh. Đồng thời, đồng chí cũng nêu lên sự cần thiết về công tác phát triển Đảng trong thời kỳ hiện nay; công tác bồi dưỡng, giáo dục về lý tưởng cách mạng, ý chí phấn đấu đối với thế hệ trẻ là một khâu trọng yếu trong công tác xây dựng phát triển đội ngũ đảng viên ưu tú, góp phần tăng tính hiệu quả trong công tác lãnh đạo quần chúng nhân dân, gìn giữ và bảo vệ tổ quốc. Tính ưu việt của hệ thống chính trị của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay,… 

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 12/12 - 14/12/2020. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 200 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư liên chi đoàn, chi đoàn.  Trong khuôn khổ chương trình, các học viên sẽ tham gia tìm hiểu, trao đổi nhiều chuyên đề chuyên đề tình hình quốc tế và lễ tân ngoại giao với về Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo; Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trong thanh thiếu niên; Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo; Vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và kinh tế tri thức; Các chương trình cho vay thông qua tổ chức Đoàn thanh niên; Nghề nghiệp việc làm và vai trò của tổ chức Đoàn, thông qua thị trường việc làm năm 2020; cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên của huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện, thanh thiếu niên, truyền thông và nói trước công chúng; Công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới; Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát.

Đánh giá bài viết này
(0 đánh giá)
Đăng nhập để viết bình luận

baner3

Website chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

Đăng ký nhận tin