90 cao diem

BCH Đoàn trường trân trọng giới thiệu tới các đồng chí Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018.
Chi tiết xem tại file đính kèm!

BCH Đoàn trường trân trọng giới thiệu tới các đồng chí Tài liệu sinh hoạt chi đoàn thánh 7-8/2018.
Chi tiết xem tại file đính kèm!

baner3

Website chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

Đăng ký nhận tin